Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Varning för dubbelfel 

Coronakrisen är ovanlig på flera sätt. Ett av dem är att krisen inte är skapad av företagen själva utan det kommer helt utifrån. Men nu finns risken att denna externa kris adopteras av företagen och muteras till att bli företagsspecifika kriser på grund av oförsiktiga och tondöva beslut.

Cirka 80 procent av alla de kriser företag råkar ut för emanerar inifrån den egna organisationen. Vi har de senaste åren sett hela provkartan av olagligheter, oförsiktigheter, olämpligheter och osanningar passera i media och i sociala media. 

Med Coronakrisen ställs företagsledningar och styrelser på prov. Mängder med snabba beslut ska fattas och hänsyn tas till många gånger motstridiga intressen. I allt detta påtvingat operativt beslutsfattande där varje besluts konsekvens inte helt går att överblicka, är det lätt att trampa fel.  

Speciellt gäller detta beslut som får konsekvenser för företagets image och varumärke. Normalt när affärsbeslut tas är det lätt hänt att man tar hänsyn till dessa värden i andra hand. Man säger A och gör B, och i bästa fall kommer man undan med det. Eller så säger man B och gör B och är inte beredd på de starka reaktioner som en snabbt formad opinion med sociala medias alla publicistiska verktyg med kraft protesterar emot.  

Det hela handlar om ett affärsbesluts signalvärde.  

Att aktieägarna i svenska börsbolag ska få en utdelning för att de finansierat och riskerat sina pengar under året är rimligt. Men när samma företag fullt ut utnyttjar regeringens stödpaket och de anställda som permitteras får avstå en del av sin lön, visar detta en minst sagt bristande förståelse för signalvärdet . 

Ett annat exempel är detaljhandelskedjor med stora butiksnät som bestämmer sig för att lägga alla hyresbetalningar på is, vilket även drabbar de små fastighetsägarna med kanske enbart en enda fastighet. Samtidigt utnyttjar man det statliga tyska Coronakrisstödet 

Att som kollektivtrafikoperatör genomföra olyckliga tidtabellsändringar som skapar kaos är ytterligare talande exempel på samma tondövhet. 

Det är ett storspann mellan att vara tondöv och ha absolut gehör. Men varje klok företagsledning kan nog med gemensamma krafter samlas och hamna minst i mitten på denna glidande skala. Fler borde kanske ta efter Petter Stordalens exempel med att alltid ha en tom stol i mötesrummet som den imaginära kunden sitter. På motsvarande sätt kan den tomma stolen beroende på beslut vara reserverad för en anställd, en leverantör, kundens kund eller Magdalena Andersson.  

Det kommer en tid efter Corona-pandemin då förhoppningsvis de flesta företag finns kvar och då medarbetare, kunder, ägare och samhälle tittar tillbaka. Vissa företag kommer vi fortfarande att gilla och köpa av, arbeta för och äga aktier i. Andra kommer vi känna aversion emot och inte vilja ha att göra med.  

Riskera inte att bli ett av de sistnämnda. Ta in second opinion utifrån redan nu. 

 

Theo Martins
Partner, kriskommuniktionsrådgivare 
+46 708 93 50 00info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group