Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Uppmaning från Sveriges största institutionella investerare

15 december kl.10:00 går Hållbart Värdeskapandes första webbinarium av stapeln. Temat är TCFD, klimatrapportering och hur investerare använder sig av TCFD i sin ESG-analys. Under webbinariet kommer Hållbart Värdeskapande - som representant för de 16 största kapitalförvaltarna på börsen - ge sin syn på TCFD. H&H kommer att presentera en genomgång av vilka bolag som leder utvecklingen. Nasdaq Stockholm kommer att ge börsens perspektiv, Sobi och Billerud sina respektive perspektiv och Handelsbanken, som representant för Hållbart Värdeskapande, kommer att presentera hur de använder sig av TCFD-rapporter. 

Slutligen kommer vi att avsluta med en paneldiskussion som ni som tittar kan skicka in frågor till. 

Du deltar genom att klicka in på följande Teamslänk på tisdag den 15e kl.10:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjlmODcxMTEtNTBlOC00MGFmLTg0YjAtMDBiNzBlOWVkMTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb53b321-0b6b-4824-bea7-c78b32a04923%22%2c%22Oid%22%3a%22f01eebe7-1fd6-4647-af8b-47f1398c4f45%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

 

Webbinariet leds av H&Hs Head of Sustainability Affairs, Åse Bäckström. Under webbinariet deltar:

Jenny Gustafsson, från AMF Pension och Hållbart Värdeskapande

Victor Månsson och Beatrice Kühn Jungkvist från Hallvarsson & Halvarsson

Fredrik Ekström från NASDAQ Stockholm,

Andreas Drugge från BillerudKorsnäs,

Charlotte af Klercker från Sobi - Swedish Orphan Biovitrum och

Karin Askelöf från Handelsbanken Asset Management 

Simon Park från Handelsbanken Asset Management 

 

 info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group