Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Så lyckas du med hållbarhetskomunikation

Dagens bolag möter höga krav. Det märks inte minst bland unga – generation Z är upplysta, har hög moral och kräver handling. Faktum är att hela 83 procent i åldern 18–35 menar att företag bär ansvar för att skapa ett hållbart samhälle. För att möta kraven gör bolag i så gott som varje bransch det de kan för att förmedla hur hållbara de är. Hållbara investeringar, gröna fastigheter, etiskt mode, klimatsmart mat – listan kan göras lång.

När vartenda bolag och varumärke vill klistra ordet ”hållbar” på erbjudande och verksamhet, vad ska man tänka på för att lyckas med kommunikationen?

1. Bottna först

För det första: för att ha något att säga behöver bolaget vilja, göra och åstadkomma något. ’Talk the walk’ börjar alltså med ’walk the walk’. Vad vill styrelse och ledning med bolaget idag och framöver? Vad krävs för att säkra bolagets relevans över tid och dess bidrag till samhällets hållbara utveckling? Vad ska bolaget göra för att röra sig i den riktningen? Här krävs en hållbar affärsstrategi och/eller en hållbarhetsagenda att utgå från.

För det andra: kommunikationen får inte leva sitt eget fluffiga liv utan bottna i bolagets syfte, affärsmodell och hållbarhetsagenda. Bygg nerifrån och upp.

Det tål att upprepas: allt måste inte vara fixat och klart för att börja kommunicera hållbarhet. Hållbarhetsarbete innebär att sikta mot ett rörligt och ständigt mer utmanande mål och att kommunicera hållbarhet är att kommunicera förändring. Däremot krävs trovärdighet, en rimlig analys och viss fingertoppskänsla för att matcha ‘talk’ med ‘walk’.

2. Teama upp  

Att på olika sätt teama upp med andra är har avgörande betydelse för hållbarhetsarbetet och hållbarhetskommunikationen. Om avsikten med kommunikationen är att realisera hållbarhetsagendan och leverera på uppsatta mål så krävs med all sannolikhet samverkan både internt och med externa intressenter. (Om huvudsyftet däremot är att informera eller redovisa så krävs inte samma slags samarbete.) Vem bolaget ska vända sig till och på vilket sätt avgörs av vad man vill uppnå – att exempelvis få till rätt regulatoriska förutsättningar fordrar givetvis andra insatser än att låt oss säga engagera konsumenter i en angelägen fråga.

3. Håll ihop

Kom ihåg att det är både trångt och högljutt i rummet – alla vill prata hållbarhet och gör sitt yttersta för att ta sig genom bruset och nå kräsna målgrupper och intressenter.

Då gäller det att ha ett relevant, särskiljande och tydligt budskap. Det ska med andra ord bottna i verksamheten och hållbarhetsagendan, skilja avsändaren från mängden och vara så tydligt att det når fram och får avsedd effekt.

Dessutom: en intressent är inte en intressent – till exempel kan en medarbetare också vara konsument och aktieägare. Dessutom hoppar intressenterna mellan kanaler. Det ger ytterligare skäl att hålla ihop budskapet och samordna mellan funktioner internt.

 

Karolina Dubowicz, Senior Consultant på Hallvarsson & Halvarsson, arbetar med vårt erbjudande inom Sustainability Affairs. Karolina hjälper bolag att förmedla hållbarhet på ett trovärdig, tillgängligt och tilltalande sätt. 

Vill du veta mer om H&H:s hållbarhetserbjudande? Kontakta Karolina på karolina.dubowicz@halvarsson.seinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group