Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Så funkar det! Politiken i praktiken 2020

Höstens första H&H Connect hade tema politiken i praktiken. Hur fungerar det att utveckla och driva politik i Sverige 2020 med en global pandemi och komplext politiskt läge? En riksdag med 55 ledamöter har fungerat väl. Det som panelen är enig om saknas mest är kontakterna med väljare och samhället i stort.

Partiernas interna arbete börjar så smått komma igång igen. Vissa saker går att genomföra. Men det sker färre fysiska kampanjer och dörrknackningar och än så länge är det stopp för exempelvis det socialdemokratiska Korplaget.

Politikutveckling i praktiken
I en situation med svårt parlamentariskt läge ökar behovet av att riksdagen har kapacitet att själv bereda lagstiftning. Inte som utskottsinitiativ där riksdagen tillkännager något för regeringen, utan genom att i egna processer ta fram skarp lagstiftning som uppfyller beredningskravet.

En annan utmaning i det löpande riksdagsarbetet att majoritetsförhållandena ser olika ut i utskotten. Voteringarna är jämna och utskottets förslag vinner inte alltid i omröstningen.

Halvvägs i mandatperioden lever fortfarande överenskommelsen från januari 2019. De 73 punkterna är grunden för regeringssamarbetet vilket gör delar av politiken mer förutsägbar. Snart är det valrörelse igen och redan nästa år börjar partiernas interna processer med att sätta riksdagslistorna. Ingen i panelen ser särskilt mycket fram emot detta eftersom det tar tid från politikutveckling och kontakter.

Mathias Tegner (S), som främst arbetar i näringsutskottet är tydlig med att samverkan och digitalisering är något han tar med sig framåt. Utmaningarna har gått att hantera och samsynen är stor, även om borgfreden som rådde nu är helt avslutad.

Riksdagen utmanas, men fungerar
Hur bemanningen av 55-personersriksdagen ser ut skiljer sig åt mellan partierna. Ledamöter som är riskgrupp deltar enbart på distans. De flesta är ersättare i alla utskott. Utskottens beredningsmöten kan hanteras rimligt normalt, genom digitalisering och distansarbete. Klubbärendena, när ärenden slutligen justeras som utskottets förslag för att sedan skickas vidare till kammaren och debatt, blir däremot annorlunda. I vissa fall skrivs betänkanden under av andra än de ledamöter som berett dem. En del partier låter ledamöter som arbetet med ärendet också ta debatten, men inte alla.

Ida Drougge (M), som främst arbetar i konstitutionsutskottet resonerar kring arbetsformerna och demokratin. Konstitutionsutskottet har mycket att diskutera om arbetsformer. Formkraven uppfylls idag, och riksdagen fungerar.

Johan Hedin (C), rättspolitisk talesperson som främst arbetar i justitieutskottet lyfter bland annat att 55-personersriksdagen är en utmaning för partierna med färre ledamöter. Arbetsbördan går naturligtvis att hantera, men är tung.

2020 har förändrat de politiska arbetssätten. Mycket kan ske digitalt, men inte allt. Uppdraget som riksdagsledamot innehåller normalt sett mängder med möten, paneler, kontakter och informationsutbyten. Det är vad som fattas mest och som behöver hitta nya vägar.

Välkommen till H&H Connect. Hallvarsson & Halvarsson bjuder med jämna mellanrum in till fysiska möten med begränsat antal gäster. Hör av dig till info@halvarsson om du vill stå med på vår inbjudningslista.info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group