Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Politikerveckan är inställd. Politiken fortsätter.  

En inställd spelning är också en spelning, brukar det heta. Nu när Region Gotland och partierna som förväntat beslutat att ställa in årets politikervecka i Almedalen är frågan hur vi bäst går vidare. Hur används allt som är planerat på bästa sätt? På vilket sätt nås kommunikations­målen och vilka är de nya vägarna för kommunikation och interaktion? 

Nya Almedalen 

Politikerveckan fyller en viktig funktion. Där möts politiken, näringslivet, myndigheter och civila samhället. Öppenheten och tillgängligheten är unik. De oväntade mötena och det breda samhällsengagemanget gör sitt till. Allt som gör anspråk på att komplettera eller ersätta Almedalsveckan behöver ta in och spegla detta.  

Ett möjligt utfall är att Almedalens olika spår genomförs i mindre och mer specialiserade insatser. Dessa bör planeras med full beredskap för att minimera smittrisken och köra helt digitalt. Det finns goda möjligheter till detta och då krävs både teknik och kunnande. 

De politiska talen är förutsättningen för att den ens ska bli en politikervecka. I tider av kris finns ett stort behov av konstruktiva tal som utifrån olika prioriteringar och avvägningar tar in omvärlden, beskriver vart vi är på väg och har förslag hur vi ska ta oss dit. Det återstår att se vilka former det tar.  

Anledningen till att du vill kommunicera  

Samhällsproblem, utmaningar och hinder försvinner tyvärr inte i och med krisen. Anledningarna till att du vill informera, kanske driva en fråga politiskt och bredda kunskaper samt söka samsyn kommer i stort sett vara desamma, när den omedelbara krisen är över. Uppdatera omvärldsbeskrivningen och se till att underbygga med relevanta fakta, uppdaterad statistik och undersökningar så att de är användbara i ett nytt normalläge. 

Budskapen du vill kommunicera 

Arbeta vidare med dina budskap. Du vill kommunicera dina budskap till relevanta mottagare eftersom de rör saker som är verksamhetsnära och påverkar den långsiktiga affären. Nu finns möjligheten att uppdatera budskapen med krismedvetenhet, hållbarhet, ekonomi och samhällssäkerhet, vilket är ämnen som kommer dominera det politiska samtalet under betydande tid framöver.   

Det du vill lära dig mer om 

Den samlade mängden seminarier och debatter i Visby under politikerveckan är svenskt mästerskap i folkbildning. Utmaningen är snarare att hitta rätt bland alla event. Ett råd för Almedalsbesökare är att ta sig tid att också gå på seminarier och event om något som den redan inte är expert på. Det gäller nu också. Behåll nyfikenheten och använd digitaliseringen och tillgängligheten för att ta del av event som webbsänds eller sker i digitala kanaler 

De du vill möta 

Ansvariga beslutsfattare, politiker, kollegor och konkurrenter går att nå på andra sätt. De flesta av dem har fått förändrade arbetsformer och är möjligen mer mottagliga för att mötas elektroniskt eller informeras på andra sätt än fysiska möten. Här finns många möjligheter.  

Almedalsveckan är i bästa fall utbildande, effektivt och dessutom en blandning av mässa, firmafest och återträff. Mycket går att förvalta i ny form i år. Men det rent sociala får helt enkelt vänta till nästa.

Sofia Arkelsten
Director
sofia.arkelsten@halvarsson.se

  info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group