Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Medieträna innan krisen är ett faktum

Medielandskapet är i dag snårigare och mer svårhanterligt än någonsin. När krisen är ett faktum måste medierna mötas och hanteras. Men då finns sällan tid och möjlighet att planera kommunikationen, öva och att formulera ett genomtänkt budskap. Medieträning förbereder dig inför mötet med journalister och lär dig hur medielogiken fungerar.

Coronakrisen har ännu en gång aktualiserat vikten av korrekt, tydlig och snabb kommunikation med medierna. Nyhetsförmedlingen sker i dag i ett rasande tempo och i flera olika kanaler – både i traditionella och i sociala medier.

Det gör att tiden för förberedelser och eftertanke inför mötet med journalisterna har krympt till ett minimum. Medierna kräver svar omgående. Får de inget, publicerar de ändå.

Det betyder också att varje tveksamhet, mindre genomtänkt formulering eller förfluget ord, noteras och förmedlas. I värsta fall kan medierapportering bli vilseledande eller felaktig, och i förlängningen påverka förtroendet för dig och din organisation. 

Coronakrisen är visserligen exceptionell, men samtidigt visar den hur viktigt det är att vara förberedd inför mötet med medierna. Efterfrågan på raka och tydliga svar har aldrig varit större. Av samma skäl har domen varit hård över dem som, av osäkerhet eller nervositet, inte lyckats få fram sitt budskap.  

De vanligaste misstagen när intervjuer går snett är att du inte har förberett sig på att bli utfrågad, att svaren är för röriga eller komplicerade samt att du låter dig styras av journalisten.

Men det finns hjälp.

En medieträning förbereder dig inför mötet med medier. Du får lära dig tekniken att kommunicera med journalister och vad du ska tänka på före och under en intervju - särskilt i det digitala formatet.

Du får även träna på att formulera genomtänkta och tydliga budskap. Dessutom får du lära dig hur journalister arbetar och fungerar. Det är stor skillnad på att kommunicera med journalister jämfört med medarbetare eller kunder. Genom att förstå medielogiken kan du också bygga framgångsrika medierelationer.

En operasångare går aldrig in på scenen utan att först ha sjungit upp och Zlatan skulle aldrig ha kunnat hålla sig på topp utan regelbunden träning.

Samma sak gäller mötet med journalister. Medieträning ger kunskap och förståelse för hur du ska kommunicera med medierna när krisen är ett faktum.

 

Vill du veta mera om H&H:s skräddarsydda medieträningar? Vänd dig i så fall till Weje Sandénweje.sanden@halvarsson.se

 info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group