Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Hur politiken måste rekrytera
och behålla kvinnor

Omvärlden är lite stökig. Våra gemensamma demokratiska värderingar utmanas. Populism och polarisering växer runt om i världen. Färre väljer att engagera sig i de politiska partierna samtidigt som medborgarnas krav på professionalitet hos förtroendevalda ökar.  

De politiska partierna har varit bortskämda med att begåvade människor söker sig dit, men numera finns flera plattformar för människor som vill förändra världen.  

Du behöver inte vara identitetspolitiker för att tycka det är rimligt att ha kvinnor i politiken. Politiken behöver ett inflöde av begåvade människor och hälften av befolkningen är kvinnor. Det handlar inte om kvoter eller positiv särbehandling. Det här är på riktigt.   

Världen påverkas av makrotrenderna: globalisering, urbanisering, digitalisering och AI samt klimatförändringar. För polititiken gör polarisering och populism att valresultaten blir mer komplexa, nationell politik får svårare att leverera breda långsiktiga överenskommelser och det lokala blir viktigare. Det nya normala i de internationella relationerna, ”säkerhetsifieringen” av ekonomin, geopolitikens återkomst och det säkerhetspolitiska läget får också effekter för hur politik kan utövas och navigeringen i det politiska landskapet. 

Till detta kommer omstöpningen av media. Nyheter är nya kortare tid, journalister förväntas täcka stora sakområden och leverera snabbt och klickvänligt dygnet runt. Dessutom finns alternativmedia utan journalistiska principer, kampanjer och påverkansoperationer samt sociala media med sina algoritmer, hårda ton och personangrepp. Sammantaget kan mediala kriser och krypskytte slå hårdare mot kvinnor som är offentliga personer i politiken. 

Så givet detta, vem vill bli politiker? Vilka kvinnor vill kandidera och utsätta sig för detta och ändå tycka att det är värt det? 

Det är knäckfrågor för framtiden, men allt går att lösa.  

Våra demokratiska system behöver folkförankring, bredd, trovärdighet och dessutom utvecklas i takt med tiden. Politikernas roll är förändrad och kräver numera exempelvis också kunskap om mediahantering och kommunikations­strategier. Partiernas roll förändras, från att välja och vraka bland kandidater och organisera alla som vill vara med, till att mer ta krafttag för att strategiskt rekrytera och sen rusta människor för uppdraget som det ser ut idag.  

Partierna behöver bli bättre för att kunna kanalisera kompetensen och engagemanget hos människor rakt in i det politiska hantverket och ansvarstagandet. Särskilt vad gäller kvinnor, som annars riskerar att välja bort politiken när alternativkostnaden blir hög.  

Att vara förtroendevald är mindre glamouröst än du tror men viktigare än någonsin och ger makt att förbättra världen. Inget parti har råd att slösa bort kompetens. Därför måste alla partier strategiskt arbeta med att både rekrytera och behålla kvinnor.  

 

Sofia Arkelsten, Director Hallvarsson & Halvarsson och bland annat tidigare partisekreterare (M) med 20 års erfarenhet som politiker varav tolv år som riksdagsledamot  

Vill du veta mer om vårt Public Affairs-erbjudande? Kontakta Sofia på sofia.arkelsten@halvarsson.se  

 

 
info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group