Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Har ditt företag koll på taxonomin?

I onsdags deltog Åse Bäckström, Executive Director på H&H, som talare på FARs utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag. Temat var Sustainable Finance, EU:s handlingsplan för finansiering av en hållbar tillväxt och den nya taxonomin.

Från och med 31 december 2021 ska finansiella företag med hjälp av taxonomin beskriva och rapportera hur de egna produkterna förhåller sig relativt Parisavtalet och målet att begränsa temperaturhöjningen till väl under två grader.

Året efter ska alla andra större företag rapportera hur stor del av de egna aktiviteterna som är linjerade med taxonomin och Parisavtalet.

Syftet med taxonomin är att styra de europeiska kapitalflödena mot hållbara investeringar och på så sätt finansiera ett stabilt, konkurrenskraftigt och klimatneutralt Europa levererar på Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.

Hör gärna av dig till Åse Bäckströmase.backstrom@halvarsson.se om du vill veta mer om taxonomin och hur den påverkar ditt företag!info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group