Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Vad definierar Generation Z och vad kräver de av företag och samhällsaktörer?

I vår vardag som kommunikations­rådgivare ser vi att våra kunder möter en ny ung generation som tar plats och utmanar företag på ett nytt sätt. Generation Z. En generation som kräver förändring, ställer höga krav på företag och samhällsaktörer och själva tar initiativ för att skapa förändring. De ställer allt på sin spets, men vad kännetecknar den unga generationen? 
 

  • De är pålästa och välinformerade.  De är en målmedveten generation som använder kunskap och information som verktyg för att påverka och göra skillnad. De är starka eftersom de är informerade. De väntar inte på sin tur utan initierar lösningar. 

 

  • De är klimatmedvetna. Generation Z är Greta-generationen. De bär på mycket mer information är tidigare generationer. De vet vad som skadar klimatet, de vet vad de kan göra för att göra skillnad och de vill göra skillnad.

 

  • Generation Z har hög moral. De tänker på hur de påverkar andra, de tar ansvar. De bojkottar företag med omoraliska värderingar. De frågar sig inte bara ”Är det bra för mig?". De frågar sig även ”Är det långsiktigt bra för samhället och planeten?”.  

Hur möter vi då det här nya landskapet och den nya generationen?

Generation Z är framtidens generation som vi behöver lyssna på och möta. Vi befinner oss i en revolution där digital transformation och hållbarhet är en överlevnadsfråga för alla företag.

För att nå ut med budskapen mot generation Z krävs både logik och känslor. Det räcker inte med att ha rätt, mottagaren måste känna att det är rätt också. Företagen måste lyssna och visa att de spelar en roll i samhället och människors liv. Det är avgörande för att mottagaren ska bry sig. Varumärke, försäljning och socialt ansvar måste hänga ihop för att skapa den trovärdighet som krävs för att attrahera och behålla kunder.

Vill du veta mer om hur ni möter den nya generationen med rätt kommunikation, kontakta Louise Lindgren på Corporate Communications.  
info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group