Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Så lockar du
framtidens arbetskraft

Konkurrensen om kompetent arbetskraft blir bara hårdare och hårdare. Arbetsmarknaden blir alltmer rörlig och det var längesedan som guldklockan var något medarbetare strävade efter. Så hur bygger man då sitt arbetsgivarvarumärke idag?

Jag brukar säga att arbetsgivarvarumärket vilar på tre ben: baserbjudandet, företagskulturen och företagsvarumärket.

Baserbjudandet består av saker som lönenivå, bransch, formella förmåner och faktiska arbetsuppgifter. Nog så viktiga för att konkurrera med men ofta styrda av större makrotrender som är svåra att påverka.

"Vi har väl alla sett (och gjort oss skyldiga till) bilder från diverse bouletävlingar, bellmanstafetter och julfester med tokiga huvudbonader."

Företagskultur är de faktorer som handlar om den psykosociala arbetsmiljön, hur det interna samarbetet fungerar, teamaktiviteter och kick-offer. Innehåll i den här kategorin brukar flöda över på företags karriärsidor, Facebook-konton och Instagramflöden. Vi har väl alla sett (och gjort oss skyldiga till) bilder från diverse bouletävlingar, bellmanstafetter och julfester med tokiga huvudbonader. Allt för att visa hur roligt vi tillsammans har på jobbet.

Ofta är det genom att visa upp den interna företagskulturen på det här sättet som HR-avdelningar försöker förmedla bolagets värderingar. Gott så men inte tillräckligt och det leder mig in på det tredje benet i vad som bygger ett starkt arbetsgivarvarumärke.

I en värld där värderingar och syfte blir allt viktigare utgör företagsvarumärket den kanske viktigaste komponenten för möjligheten att rekrytera och behålla nyckelkompetens. Det är företagsvarumärket som avgör om en person skulle känna sig stolt över att associeras till bolaget och vara dess ambassadör i alla situationer. Ett starkt företagsvarumärke byggs genom aktiv handling och aktiva ställningstaganden som för samhället framåt och kommuniceras utåt. Extern värdebaserad kommunikation är därför en nyckel i att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Och det är lika viktigt oavsett om du är ett B2B eller ett B2C-bolag.

Så för ihop HR-avdelningen med kommunikations­avdelningen för att hitta just det som skapar magi för ert “employer brand”. 

Samuel Danofsky, Executive Director Hallvarsson & Halvarsson och bland annat tidigare Head of Communications på KRY, senior rådgivare JKL och har dessförinnan politisk tjänsteman i riksdagen och på Regeringskansliet samt på FN och på Utrikesdepartementet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med kommunikation för att stärka ert arbetsgivarvarumärke hör av er till Samuel.
info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group