Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Färre men värre kommunpolitiker  

Statistikmyndigheten SCB:s undersökning av Sveriges lokala och regionala politiker publicerades i veckan. Den visar att våra politiker blir färre men bär flera uppdrag. De flesta är äldre män, särskilt vad gäller de tyngre uppdragen. Majoriteten är fritidspolitiker och ganska få är heltidspolitiker lokalt och regionalt.  

Lokala och regionala makthavare blir allt viktigare. Många beslut som påverkar affärsförutsättningar fattas på kommunal eller och regional nivå. 

I Sverige finns ungefär 60 800 lokala och 7 600 regionala förtroendeuppdrag. Det är en liten ökning jämfört med 2015. Uppdragen bärs av politiker som är förtroendevalda och i huvudsak utses i lokala och regionala val. Med förtroendevalda politiker avses i mätningen ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar och revisorer.  

Det som inte ingår i mätningen är uppdrag i olika råd, nämndutskott, styrelser i kommunala bolag och olika samarbetsorgan. Även där finns viktiga beslutsfattare och de uppdragen kan också vara arvoderade. 

Sverige har ungefär 10 miljoner invånare och 290 kommuner samt 21 regioner. Landets lite färre än 70 000 lokala och regionala uppdrag bärs av ungefär 40 000 personer. I jämförelse kan nämnas att föreningen Djurens rätt har ungefär 50 000 medlemmar och att Håkan Hellströms publikrekord på Ullevi är 70 144. 

Antalet förtroendevalda i kommuner minskar något. Sverige har cirka 35 900 kommunpolitiker, det är ungefär lika många som deltog i New York Marathon 2019 men en minskning med ca 960 personer, jämfört med för fyra år sedan.  

I regionerna är antalet politiker ungefär 4 600 personer. Det är en liten ökning, men något färre än antalet invånare på Lilla Essingen, i Stockholm. Regionpolitikerna styr över sjukvården och kollektivtrafiken bland annat. 

De allra flesta svenska politiker är fritidspolitiker och har inte politiken som försörjning. SCB skriver att i kommunerna är fyra procent hel- eller deltidsarvoderade. I regionerna är det sju procent. En allt större andel förtroendevalda är 65 eller äldre.  

Hela undersökningen om våra viktiga lokala och regionala makthavare och beslutsfattare hittar du här: https://www.scb.se/publikation/41398  

Sofia Arkelsten
Directorinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group