Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

En historiskt dålig debatt

Presidentvalsdebatter har en nästan mytisk ställning i amerikansk politik. 1960 möttes Richard Nixon och John F Kennedy i en debatt som anses ha påverkat valutgången signifikant. Efter detta dröjde det till 1976 innan kandidaterna debatterade mot varandra i direktsändning igen men sedan dess har de båda huvudkandidaterna ställts mot varandra tre gånger inför varje val. Vicepresidentkandidaterna möts sedan 1984 även de i en debatt som brukar ges betydligt mindre uppmärksamhet.

Förutsättningarna för gårdagens debatt var speciella. I normala fall handlar det om att sittande president ska befästa sin position som det kända alternativet och lyfta fram allt bra som hänt under den gångna mandatperioden medan utmanaren är den som har mest att bevisa. Trump framstår trots fyra år i Vita Huset fortfarande som udda medan Biden som valdes till senator för första gången för snart ett halvsekel sedan är ett namn alla känner till. Dessutom ligger Trump under både i de nationella mätningarna samt i ett antal nyckeldelstater och hade därför ett större tryck på sig att prestera väl i debatten.

I drabbningen gällde det därför för Trump att framställa Biden som dels gammal och trött, dels som en relik i ett etablissemang som amerikaner till höger och vänster har tappat förtroendet för. Biden å andra sidan behövde balansera mellan att göra både mitten- och vänsterflygeln av det demokratiska partiet nöjd. Ingen av dem lyckades i någon större utsträckning med sina mål.

Trots att det knappast saknades sakfrågor att debattera, från pandemin och en hög arbetslöshet till en allt mer instabil geopolitisk situation och en omstridd nominering till USA:s Högsta Domstol samt förstås respektive kandidats idéer för vad som bör hända efter valet var det inte en sådan debatt vi fick. Istället blev det en ofta tröttsam pajkastning och stundtals en nivå som bara kan beskrivas som ovärdig.

Biden tog avstånd från krav på allmän sjukförsäkring och den så kallade Green New Deal (en tämligen långtgående plan för fossilfrihet) vilket är ett steg mot mitten. Även om det var väntat innebär det att spänningarna inom partiet blottas och det verkar som att Biden räknar med vänsterröster ändå, helt enkel på grund av att vänstern i partiet djupt ogillar Trump.

I fråga efter fråga fick sedan sakpolitiken stå tillbaka till förmån för relativiseringar och personangrepp. Pandemihanteringen reducerades till en fråga om krav på masker (vilket guvernörer, inte presidenter till största delen avgör), i diskussionen om politiskt motiverat våld försökte båda kandidaterna framställa den andre som en öppen förespråkare av våld och på tok för lång tid ägnades åt att diskutera ovidkommande saker som kandidaternas familjemedlemmar förehavanden. Att Trump valde att säga att det inte finns ”något smart med dig Joe” eller att som Biden kalla sin motståndare för ”clown” och att be honom att ”shut up” kan inte resultera i annat än ett underbetyg till båda debattörerna.

Enligt en mätning utförd av CNN ansåg 60 % att Biden vann medan 28 % menar att Trump vann. Resultatet är i linje med hur många som ansåg att Clinton slog Trump i den första debatten 2016 (62-27) eller som menade att Romney slog Obama i den första debatten 2012 (67-25). Man ska alltså inte tillskriva debatterna alltför stor betydelse för valutgången. Efter en sådan här debatt vill man gärna tillägga ”…och tur är väl det”.

 

Analysen är skriven av Danjell Elgebrandt, senior consultant knuten till H&H:s public affairs-team. info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group