Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

En budget för att möta det okända

Traditionsenligt överlämnade Finansminister Magdalena Andersson igår vårbudgeten till Riksdagen. Där slutar det traditionella. I en tid då en extrabudget samt ett antal expansiva åtgärder redan presenterats ska vårbudgeten möta en kraftigt inbromsande ekonomi, en varselvåg och arbetslöshetssiffror som pekar rakt uppåt.

Utgiftstaken spricker i år, deklarerade finansministern, och hänvisade till att det är en historisk ekonomisk nedgång där alla känner till början men ingen anar hur långt vi är från slutet. Återhämtningen blir lång. Ingen vet när den startar. De relativt milda restriktionerna som regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat om, och det faktum att vårt samhälle till mindre del än andra jämförbara länder är nedstängt, bidrar till att hålla delar av näringslivet över vattenytan. Å andra sidan ger en utdragen process, med smittspridning över längre tid, också en längre negativ inverkan på ekonomin. Vad som är rätt eller fel, idag och om fem år, går att läsa spekulativa spaltmeter om. Den enkla sanningen är att ingen vet något säkert. Vi försöker ta oss igenom krisen ändå.

Kommunerna och regionerna som redan innan pandemin och den ekonomiska krisen hade hårt pressad ekonomi får 22,5 mdr extra i generella statsbidrag under 2020 genom budgeten. Det tillskottet trappas sedan av till 12,5 mdr för åren 2021 och 2022. Regeringen aviserar att staten står för regioners och kommuners extraordinära sjukvårdskostnader kopplade till det nya Coronaviruset. I en kommentar bedömer Sveriges kommuner och regioner att de nya medlen inte räcker och att budgettillskottet inte ens täcker de uteblivna skatteintäkterna.

Företagen får ytterligare lättnader genom en utbyggnad av det tidigare permitteringsprogrammet och en rad möjligheter för lån och uppskjutna skatter erbjuds. Frågan är om det räcker vid en så kraftig efterfrågeinbromsning? Värst drabbade är servicesektorn och besöksnäringen där många idag totalt tappat sin omsättning. Att sommaren förmodligen blir staycation inom rikets gränser för många kan vara en tröst men hjälper föga idag. Hur många restauranger, hotell eller resmål som tvingats slå igen till sommaren vet vi inte, men alla förstår att risken är överhängande när nationalklenoder som Skansen och Vasamuseet är konkursmässiga.

För arbetstagarna höjs tak och golv i a-kassan och det blir lättare att kvalificera sig för ersättning. De sex karensdagarna tas tillfälligt bort, vilket är en rätt naturlig åtgärd eftersom alternativkostnaderna troligtvis skulle bli mycket högre på lite längre sikt. Även yrkesutbildningarna utökas och det är inte förvånande om det eftergymnasiala utbildningsväsendet får rejäla tillskott redan i år. Detta för att kunna möta alla unga människor som inte kommer kunna erbjudas en plats på arbetsmarknaden och de i arbetsför ålder som inte längre har ett arbete eller relevant kompetens.

Här måste förhoppningen vara att näringslivet får en viktig roll att bidra till att utbildningarna matchar kommande efterfrågan.

Regeringens prognoser spretar alldeles förfärligt. Enligt Finansministerns prognos minskar tillväxten för innevarande år med 4 procent för att sedan öka med över 3 procent årligen 2021–2023. Enligt samma prognos minskar sysselsättningsgraden och arbetslöshet med någon procent för att 2023 i princip landa på nivåer som rådde före covid-19.

För att detta ska inträffa måste det mesta gå regeringens väg men även omvärlden påverkar. Vi råder inte själva över vår ekonomiska utveckling. En stor del av återhämtningen ligger i händerna på Tyskland, Kina och USA.

Slår däremot regeringens prognos för ett sämre scenario in kommer arbetslösheten skena till 13,5 procent och tillväxten minska med 10 procent. Då tar återhämtningen väldigt lång tid.

Nu utgår vi från att det planeras fler satsningar för lång och kort sikt. Regeringen vill se hur de olika åtgärderna biter på ekonomin och behöver justera och leverera nya satsningar efter behov. Regeringen har också ett alldeles eget behov av att visa handlingskraft och då krävs satsningar för många fler pressträffar framöver.

Mårten Wennberg
Executive Director, Public Affairs
+46 761 09 05 69info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group