Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Bra projektledning är en förutsättning för en framgångsrik kommunikations­insats 

Spindeln i nätet är ett uttryck vi hört förut. Möjligen har det urholkats och blivit något av en klyscha när vi pratar om arbetsroller. Ofta beskrivs projektledaren som just det, spindeln i nätet. Men är det verkligen hela sanningen? 

Projektledning handlar inte enbart om operativt arbete. Det handlar om att leda människor. I ett projekt med omfattande kommunikations­insatser är bra projektledning en förutsättning för ett bra resultat. Charlotta Mossberg, Consultant och Projektledare på Hallvarsson & Halvarsson ger fem tips för projektledning som stärker både teamet och resultatet.   

1. Förstå varför  

Vad vill vi åstadkomma? Det är inte ovanligt att beställaren är tydlig med vad de vill ha, men att det behövs något helt annat för att uppnå rätt mål. Ta tiden som krävs för att sätta mål och syfte och gör er research. Först när vi verkligen förstår affären kan vi veta vart vi är på väg och skapa värde på riktigt.  

2. Struktur 

Sätt en tydlig struktur från början. Hur ser tidplanen ut, vilken budget har vi, vem har ansvar över vad, hur ofta ska vi ha avstämningar, ska de ske via Skype eller mail, vad är det vi ska leverera och i vilket format? Dessa frågor måste vara besvarade från start.  

Var även ödmjuk till att den struktur du sätter ska vara logisk, inte bara för dig, men för alla inblandade i projektet. Folk tänker på olika sätt. Vissa älskar Excel, andra tänker i Power Point. Överväg därför vilken struktur som är bäst lämpad i det aktuella projektet, och glöm inte bort att förankra den väl. Det är bra att kunna referera tillbaka till ”vad vi kom överens om vid projektstart”.  

3. It’s a team effort  

Bra team effort ger bra resultat. Det är ditt ansvar som projektledare att säkerställa att leveranser sker i tid med hög kvalitet, men det är teamets gemensamma ansvar att leverera. Var inte rädd att vara hård och ställa krav, men var konstruktiv i din feedback. Positiv energi skapar kreativitet och en god stämning vilket ger en vilja att lägga det lilla extra. Tough love. Hittar du en balans mellan dessa är du hemma.   

4. Jobba, pausa 

Ta tiden att stanna upp och stämma av om allt går enligt plan. Med regelbunden uppföljning under projektets gång säkerställer du att inget faller mellan stolarna, och om hinder uppstår kan du åtgärda dem direkt med mindre skademarginal. Förutsättningar kan ändras och då krävs det att man är flexibel och lösningsorienterad.  

5. Utvärdering  

Efter en intensiv period är det vanligt att efter slutleverans göra en highfive för ett väl genomfört arbete och sedan lägga det åt sidan och gå vidare. Glöm inte bort utvärderingen. Oavsett resultat finns alltid saker att lära sig av och arbeta vidare på. Samla alla som ingått i projektet för en utvärdering och dokumentera ordentligt. De bästa projekten kan man bygga på med nya projekt, vilket även är lönsamt då mycket strukturkapital redan finns på plats. Det är då vi verkligen skapar värde.   

Som projektledare utvecklas du ständigt och för varje avslutat projekt lär du dig något nytt. Får du ovan punkter på plats kommer du märka tydlig skillnad i resultatet. Ett sista bonustips – underskatta aldrig vikten av bra projektledning.

Charlotta Mossberg, Consultantinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group