Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Almedalen 2019 - sakpolitikens återkomst?

“Nu kan det väl ändå inte bli mycket större?” Almedalens vanligaste förutsägelse har över tid också varit den mest felaktiga och 2018 slogs återigen rekord. Inte mindre än 4 300 evenemang genomfördes av 2 000 arrangörer, varav 1 000 var intresseorganisationer. År efter valår brukar i regel innebära en liten minskning av antalet arrangemang, men å andra sidan har vi nu ett nytt politiskt läge som gör Almedalen mer svårbedömd än vanligt i år. 

Civilsamhällets organisationer och näringslivet tycks följa motsatta trender de senaste åren där näringslivet har ökat sin närvaro medan civilsamhälleliga organisationer, troligen till stor del på grund av kostnader, har minskat sin närvaro. De politiska partiernas intresse för Almedalen har mattats av något, där statsministerns frånvaro 2017 var ett tecken i tiden. Risken att kritiseras för alltför påkostade arrangemang är också något vi bedömer att organisationer, särskilt offentligfinansierade, tar på allvar. 

Det 73-punktprogram som S-MP-C-L nu har enats om innebär att politiken efter två mandatperioder med lågt reformtempo plötsligt har återgått till att handla om sakfrågor, finansiering och prioriteringar. En mycket oortodox regeringslösning tycks alltså, något paradoxalt, ha bidragit till att den politiska verkligheten har normaliserats. Det är rimligt att anta att flera av punkterna i överenskommelsen kommer att utgöra populära seminarieämnen, tillsammans med klassiska Almedalsämnen som bostadsbyggande, digitalisering, integration, jämställdhet och utbildning. 

Almedalsveckan brukar ha mest fart mellan måndagen till torsdagen, med tisdagen som den absoluta toppdagen. Socialdemokraterna och moderaternas partiledartal brukar röna störst intresse, givet partiernas ledande roller. Liberalerna har sagt att det är deras målsättning att deras nyvalda partiledare ska göra ett framträdande i Almedalen vilket i så fall kommer att ske på onsdagen och sannolikt kommer detta att öka intresset för talet. 

I år har det roterande schemat lett till att moderaternas tal hålls på måndagen och socialdemokraternas tal på fredagen. Måndag kväll ser alltså, särskilt om vädret är bra, ut att kunna bli en kväll där “alla” är ute och rör sig. I och med att socialdemokraterna befinner sig i regeringsställning är det sannolikt att deras tal hålls av någon annan än statsministern men med tanke på att han tidigare valt att bryta mot “praxis” genom att utebli helt från Almedalen är osvuret bäst. 

Även om en del är nytt finns det eviga Almedalssanningar att förhålla sig till. Mycket tidiga eller mycket sena tider på dygnet bör undvikas om man vill nå större skaror (dessa tider är dock perfekta att hålla möten med ett fåtal deltagare på). Har man en klar idé om vad man vill åstadkomma i Almedalen så är chanserna att resultatet blir lyckat mycket bättre.Almedalen är också en viktig del av relationsbyggande arbete och blir bäst som del av enhelhet. Att starta eller accelerera samtalen under Almedalen ger av erfarenhet det bästa utfallet över hela året. Slutligen är det ytterst få som varit i Almedalen som har sagt “vi satte igång med vår planering för tidigt”. 

Har ni frågor eller idéer som rör Almedalen så tveka inte att höra av er till oss. 

Danjell Elgebrandtinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group