Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Hållbar-hets: ett hot mot ett hållbart värdeskapande?

Med hållbarhet som tydlig ledstjärna har vi på H&H under det senaste året ägnat oss åt ett intensivt vridande och vändande på frågeställningar om värdeskapande, affärsmodeller, ägande och kommunikation. Vi har blivit inspirerade och överraskade av entreprenörsdrivna, teknik- och forskningsintensiva, och ofta lite mindre, bolag som beskrivit för oss hur de konkret kommer att lösa samhällsutmaningar via företagande.  

Med en vilja att se och höra mer av de här bolagen söker jag slentrianmässigt ordet ”hållbar” i Almedalsprogrammet. 1200 träffar, om allt och inget, dyker upp på skärmen och en obekväm men välbekant känsla blir ett konstaterande:

Hållbarheten är på väg att kommuniceras sönder!

På ett föredömligt sätt tar framgångsrika och resursstarka bolag ansvar för att dela med sig av kunskaper, att skapa opinion och att driva sakfrågor. Men en almedalsvecka i antågande ger nygamla perspektiv: samma etablerade bolag och personer på plats, samma paneldeltagare, samma listettor och vinnare av utmärkelser. Bolag med kommunikations­strategier, -planer och -ansvariga och med tillräckliga resurser. Och just med hållbarheten i fokus. Hos alla.

Vilket utrymme att synas lämnar det för de entreprenörsdrivna, mindre bolag som kommer att bli nyckelspelare i de större bolagens värdekedjor och en viktig del i vår gemensamma samhällsutveckling? Samtidigt som vi inte vill locka dem att synas hellre än att verka, behöver vi höra mer om oväntade allianser och innovativa lösningar som ger affärsmodeller som kan påskynda en hållbar utveckling. Vi behöver se mer av deras verksamhet tidigare, för att få fram ännu fler av deras sort. Genast.

Och hur kan alla vi aktörer – som har kunskap, nätverk och resurser – medverka till att ge dem ytterligare luft under vingarna genom att skapa plattformar att synas och höras, såväl i vardagen som under några hektiska dagar i Almedalen?

Jag gör om min sökning, nu med andra ord och ett helt annat resultat. ”Tillväxt”, ”kapital”, ”affärsmodell” och ”värdeskapande” ger förhoppningar om möten som kommer att ge inspel, insikter och inspiration. Jag packar ner det sista i min lilla väska och ger mig förväntansfull av mot Gotland.

Sofia Leffler Moberg
Director och rådgivare inom hållbarhet