Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Fake News – journalistikens last stand på SXSW

Fake News-temat har varit överallt under SXSW. Martin Jönsson skrev en krönika om sin syn på temats dominans på SXSW. Där Jönsson ser oro märker jag snarare ett jävlar anamma av sällan skådat slag. På flera av de seminarier vi varit på har det presenterats konkreta exempel på hur nyhetsmedier, forskare och utvecklare tillsammans arbetar för att motverka spridningen av osanningar.

Under ett seminarium som hette Covering Potus – a conversation with the failing New York Times resonerade tidningens Executive Editor, Dean Baquet, kring hur det nu är mediers skyldighet att arbeta än hårdare för att återvinna läsarnas förtroende. Han menade att de haft skyddad verkstad under hela 1900-talet och början av 2000-talet. Nu måste de, precis som andra företag som agerar på en öppen marknad, visa att de fyller en funktion.

Vi har lyssnat på teamet bakom Cross Check, ett internationellt initiativ för att motverka falska nyheter inför och under den franska valkampanjen och AP, som inlett ett samarbete med Facebook där nyheter flaggas som osanna. Klickar man på länken förs man direkt till deras sajt som faktakollar nyheten. Att en nyhet flaggas som osann på Facebook innebär även att den nedvärderas av algoritmen och inte får lika stor spridning.

Journalisterna verkar se detta som sitt last stand och den enda möjligheten till överlevnad.

Skriv in sökord