Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Siktet inställt på börsen? Vad kul! Läs det här först.

7 tips och lärdomar för dig som jobbar på ett framtida börsbolag.

 

  1. Tänk kommunikation redan från början. Bygg upp varumärket och kännedomen om ditt företag i god tid. Ju närmare börsnoteringen ni kommer, desto mer eftertänksamma behöver ni vara i er kommunikation. Ha ett långsiktigt perspektiv på kommunikation, bygg din story och etablera goda relationer med media och andra externa intressenter. Vänta inte tills legala och finansiella rådgivare för börsnoteringen har utsetts.

 

  1. Definiera tidigt en projektgrupp i bolaget som inte bara består av vd, CFO och eventuell kommunikations­chef. Ledningen blir ofta en trång sektor. Om fler kan bidra ökar också möjligheten att hinna kvalitetsgranska allt material. Att bemanna IR-funktionen med rätt kompetens är också centralt. Hur ska den funktionen bemannas och var ska den ligga? Under CFO, kommunikation eller marknad?

 

  1. Säkerställ att ni har storyn klar för er. Varför ska ni till börsen? Varför är ni ett bra bolag att äga aktier i? Det kan låta som en självklarhet att ett företag har detta klart för sig. Men så är det inte alltid.

 

  1. Bygg upp en börsfähig kommunikations­hantering i god tid innan noteringsplanerna ska realiseras. Kvalificerat utformade digitala kanaler, finansiella rapporter, mediestrategier etc är värdefulla även om ni i slutänden inte blir noterade. Dessutom får du chansen att göra ett riktigt bra grundjobb om du inte väntar till tre månader före noteringen – då du bara har tid att bocka av hygienfaktorer och uppnå lägstanivån enligt noteringsavtalet.

 

  1. Planera in att skapa en IR-sajt av hög kvalitet. Från en dag till en annan krävs det, när ni blir noterade, ett visst innehåll på företagswebbplatsen. IR-sajten fylls ofta med det som står i prospektet, men det räcker inte att klippa och klistra. Innehållet måste anpassas för den nya kanalen. En bra IR-sajt är en god investering som underlättar det framtida IR-arbetet.

 

  1. Var medveten om att du som noterat bolag måste kunna hantera och förstå de förväntningar som investerare har på bolaget. Du som jobbar med IR har till uppgift att förstå marknadens förväntningar och kommunicera på ett sätt som gör att de ligger i nivå med vad ni levererar – inom ramen för noteringsavtalets regelverk. Den som inte levererar i linje med förväntningarna vid en kvartalsrapport kan få lida för det under lång tid genom skadeskjutet förtroende. Detta är viktigt redan när prospektet formuleras. Det är prospektet som bygger upp förväntansbilden. Ni ska leva med vad ni säger där. Det är extra viktigt under den första rapporten efter notering, men hela det första året är håller marknaden ett extra öga på ett nytt noterat bolag.

 

  1. Engagera dig i vilka investerare du träffar. Ofta bokar banken investerarträffar. Det är gott så, men acceptera inte bara, utan engagera dig i processen. Fråga varför du ska träffa en viss investerare. Vill du ha en tydlig huvudägare? Det är ofta bra. Vill du ha ett långsiktigt intresse från dina ägare? Det borgar ofta för stabilitet. Vill du ha ägare som kan branschen? Det kan räcka att engagera sig i bankens process, men det finns också prisvärda, lättanvända verktyg för Investor Targeting som kan ge bra information. Bygg upp långsiktiga relationer med investerare. Ta chansen att åka på roadshows. Alla möten måste inte leda till omedelbar pay-back.


Lycka till!

Helena Stångberg, Senior Director, Partner, rådgivare inom transaktioner

Christina Rinman, Senior Consultant, IR-rådgivare