Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Nya perspektiv på CSR

Välkommen till nästa generations CSR-utbildning

Utvecklingen går snabbt i CSR-fältet. Det som var nytt för något år sedan är nu standard. Nya synsätt etableras och möjligheter uppstår. Därför finns det mycket att lära och utveckla. Till det nya hör utvecklad reglering, Shared Value-strategier, nätverkskommunikation, risk- värdering och krishantering, impact-analyser, frågor om CSR och varumärken, ansvarsfullt ledarskap och integritet. Behovet av att förstå vad som sker finns också på ett djupare plan. Hur kan man förstå utvecklingen och på vilka grundläggande värderingar bygger den?

Därför bjuder vi in er till en internatutbildning i CSR där vi går igenom nutid och framtid, risk och möjligheter inom CSR-fältet. Kursen är ett samarbete mellan Örebro universitet, Social Venture Network och Hallvarsson & Halvarsson. Företrädare för akademi, näringsliv och organisationer medverkar.

Programmet bl.a.

• CSR som strategi – Shared Value
• Det nya nätverkslandskapet
• Hållbarhetsredovisning och
CSR-kommunikation
• Riskperspektiv på CSR
• Koder och etik

Tentamen

Vid godkänd tentamen ges tre akademiska poäng vid Örebro universitet.

Kursledare

Tommy Borglund, CSR-tjänster på Hallvarsson & Halvarsson och Magnus Frostenson, CSR-forskare vid Örebro universitet.

Tid

21–22 september 2016

Plats

Grythyttans gästgiveri och Måltidens Hus i Grythyttan.

Pris

19 500 kronor exkl. moms, inklusive logi måltider, kurslitteratur och
aktiviteter. OBS! Antalet deltagare är begränsat till 15 personer.

Anmälan

Senast den 7 september till Georg Präauer,
Hallvarsson & Halvarsson på tel 08-407 20 48 eller e-post georg.praauer@halvarsson.se

Se hela inbjudan här

Skriv in sökord