Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Med kommunikation skapar vi förtroende för de digitala strukturerna

Digitaliseringen är en del av vår verksamhet här på H&H och en central del av våra kunders affärsmodeller och -processer –  både nu och i framtiden. De digitala strukturerna skapar möjligheter till effektivare produktion, mindre användning av fossila bränslen och allmänt ökad samhälls- och användarnytta. Sjukhus, skolor och andra samhällsfunktioner anammar digitala redskap och metoder som bidrar till högre livskvalitet, bättre och effektivare vård och ökad tillgänglighet.

Digitaliseringen har möjliggjorts av den tekniska utvecklingen, men det är nya användningsmönster som har drivit efterfrågan. När vi talar om teknik och digitala plattformar blir det lätt att vi talar om själva tekniken, om de tekniska plattformarna, om robotar och artificiell intelligens, i stället för att förklara och påvisa användar- och samhällsnyttan. Vi pekar ofta på risker och inte alltid på möjligheterna och värdeskapandet. Det beror på brist på kompetens, transparens och förtroende för det nya.

De digitala scenarierna, till exempel visionen om förarlösa bilar utan ratt efter 2025, är roliga och sätter fart på fantasin. För oss som kommunikations­konsulter gäller det att skapa rätt förutsättningar för att de nya bilarna, tjänsterna, funktionerna och produkterna kan få intressenternas förtroende. Idag skulle knappast någon våga sätta sig i en förarlös bil utan ratt och köra i väg, men om 10 år finns det sannolikt ett förhållningssätt till bilen, som gör att allmänheten har fått förtroende för den. När ramverket finns på plats, man känner till funktionaliteten och ansvarsfördelningen, och förstår hur redskapet kommunicerar med miljön, kan man lättare anamma det.

Rätt kommunikation skapar förtroende

Tekniken rusar fram med en fart som inte handlar inte om en människogeneration utan om år. Människan hinner inte med. De som saknar förtroende för de digitala strukturerna använder dem inte heller, och därmed behöver dessa beskrivas på ett enkelt sätt. Med kommunikation och leverans på de löften bolagen gett sina intressenter, skapas förtroende för det nya.

Transparens och integritet är viktig i förtroendebyggandet och utgör grundstenar för att de digitala strukturerna ska kunna skapa värde. Som kommunikations­konsult finns man där för att vägleda intressenterna i den digitala djungeln. Inte med tekniska visioner, inte ens alltid med de tekniska redskapen, utan med kunskap om effekterna av ett smartare samhälle. Vi ger kunderna verktygen för att utveckla förtroendet och de förtroendemekanismer som behövs, och på så vis skapar vi förutsättningarna för att de digitala strukturerna accepteras.

Tillförlitlighet och enkelhet är nödvändigt

Digitaliseringen bryter upp de traditionella strukturerna i samhället och ersätter dem med digitala och innovativa nya lösningar. I Sverige, enligt Riksbankens statistik, görs bara 20 procent av alla betalningar över disk med kontanter. Det finns europeiska länder där man inte alls kommit så långt och där förtroendet för både kort- och betalningslösningar är lågt. Förtroendet byggs upp genom tillförlitlighet, enkelhet, bekvämlighet och användarvänlighet. Leverantören måste leverera på dessa förväntningar och samtidigt förklara hur individerna själva kan styra användningen av de datapunkter som samlas upp av strukturen. Genom tydlig förtroendeskapande kommunikation kan vi stödja våra kunder med att bygga upp förtroendet för det nya smarta samhället.

En del bolag behöver även verktyg för att förklara vad som sker inom industrin, när arbetskraft över tid byts ut och ersätts av automatiserade processer och robotteknik. Det räcker inte med att presentera effektivitetssiffror, man behöver även visa på nya möjligheter. Vi kan hjälpa kunderna med effektiv förändringskommunikation över digitaliseringens tidslinje.

Transparens och integritet är nödvändigt och de digitala strukturer som försöker distansera sig från det verkliga samhället, utgör ett hot mot de existerande samhällsstrukturerna. Vår värdegrund förändras inte fastän robotar tar över arbetsuppgifter. Kärnvärden förändras inte heller. Musik är alltid musik. Ett samtal är ett samtal även om det är digitalt. Kommunikation har idag många kanaler, men definitionen är den samma. En process med mål att övertyga eller påverka andra. Digitaliseringen är bara en ny dimension av detta, inget annat, och vårt jobb är att skapa förtroende för denna.

 

Helena Nordman-Knutson

Kommunikations­rådgivare Hallvarsson & Halvarsson