Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Rapportera om mänskliga rättigheter – nu finns vägledning att få

Nyligen lanserades de första verkligt omfattande riktlinjerna för hur företag kan rapportera om mänskliga rättigheter (MR) med utgångspunkt i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, de så kallade Ruggie-principerna.

 

United Nations Guiding Principles Reporting Framework (UNGPRF), bygger på ett och ett halvt års forskning och konsultation av amerikanska expertcentrat Shift och revisionsbyrån Mazars. Först ut att tillämpa det nya ramverket i sin rapportering är Unilever, följt av Ericsson, H&M, Nestlé och Newmont. Under 2015 förväntas många fler bolag gå samma väg.

Investerarna gör tummen upp

Initiativet har fått ett brett stöd från investerarhåll. 67 investerare, med ett samlat förvaltat kapital på närmare fyra biljoner dollar, har skrivit under på att de stödjer ramverket. Investerargruppen uttrycker att de ser ramverket som ett nödvändigt verktyg för dem om de ska kunna ta få en tydlig bild av hur bolagen bedömer och hanterar MR-risker. De menar också att ramverket å ena sidan ger bolagen ett ökat incitament att rapportera, och å andra sidan att det ger investerarna själva en god vägledning när de vill föra en dialog med bolag om MR.

Med fokus på det väsentliga – igen

Väsentlighet (materiality), som vi känner som en central dimension inom Global Reporting Initiative (GRI), är en viktig princip också i UNGPRF. Det vill säga, företaget ska fokusera sin rapportering på de mest framträdande (salient) MR-frågorna, beroende på verksamhet, geografi och relationer. På det sättet kan GPRF stödja företag på ett av de områden som många upplever som svårast att rapportera om på ett meningsfullt sätt inom ramen för GRI.

Smarta frågor om MR

Ramverket är uppbyggt utifrån en serie frågeställningar som ska göra det möjligt för alla bolag, oavsett storlek och erfarenhet, att börja rapportera om sitt utgångsläge och sina framsteg. Det är tydligt beskrivet av vilket skäl frågan ställs, vad den avser att fånga upp och varför. Användaren får för varje fråga en relativt konkret och lättfattlig vägledning och utformningen är sådan att ramverket ska uppmuntra till ständiga förbättringar. Fritt översatt, ramverket finns ännu inte på svenska, berör frågeställningarna tre övergripande dimensioner:

A. Beskrivning av bolagets åtagande att respektera MR

B. Stöd att definiera fokusområdena för rapporteringen

C. Beskrivning av styrningen av de mest framträdande MR-frågorna

Hjälpa, inte stjälpa

Ännu ett ramverk alltså. Suck kanske vissa säger. ÄNTLIGEN! känner nog andra. Men som alltid med ramverk: Hitta ett förhållningssätt! Tanken är att hjälp, inte stjälpa. Börja där ni är och ta vara på möjligheterna i det nya ramverket när ni ska analysera och avgränsa era viktigaste MR-frågor. Vi har tidigare skrivit här på bloggen om EU:s nya direktiv om icke-finansiell rapportering, med krav på bland annat MR-rapportering. Det nya ramverket kommer i det avseendet mycket lägligt.

Bra kommunikation av bra rapportering

Vi på H&H kastar oss över de dryga 100 sidorna för att orientera oss i detta angelägna initiativ och hitta ett förhållningssätt som skapar nytta för våra kunder. I vanlig ordning blir vår utmaning dels att utveckla kommunikativ rapportering, och dels att skapa bra kommunikation, med rapporten eller rapporterna som grund.

MR-frågorna är mångdimensionella, sällan svartvita, kontextberoende och – just det, mänskliga! Ramverkets begränsning ligger möjligen här.

Anita Lindberg, CSR expert