Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Ekonomi. Jobb. Välfärd. Alltid!

Det händer mycket inom de politiska partiernas interna liv just nu, partiledarbyten och partiledaråterkomster. De skarpa politiska förslagen lyser med sin frånvaro och fokuseringen ligger på vad som händer den 15 april när regeringen presenterar den ekonomiska vårpropositionen.

För att vinna val i Sverige, och vara relevant, behöver man bäst på tre frågor – ekonomi, jobb och välfärd. Idag kan vi översätta och koppla det till överskottsmålet, Saudiaffären samt försvars- och säkerhetspolitik.

Det blir intressant att se vilka partier som kommer presentera sitt politiska innehåll inom dessa områden först. Vi kan nästan räkna med att det kommer stora satsningar redan i vårpropositionen från regeringens sida. Överskottsmålet vara eller icke vara som diskuteras är en utgiftspost som kan användas till mycket annat.

Under valrörelsen 2014 fanns det en oro för välfärden men tyvärr var det bara Sverigedemokraterna som lyckades fånga upp oron och omsätta den i politiskt innehåll. Både Socialdemokraterna och Moderaterna förlorade på att de inte pratade tillräckligt mycket om välfärd och värderingar. Detta har partierna har utvärderat, analyserat och tagit fram lösningar till, men politik handlar om förslag och innehåll – inte om yta.

Diskussionsunderlaget inför Moderaternas Sverigedag för några veckor sedan fokuserade på välfärd som något positivt för sysselsättningen och med bättre uppföljning och kontroll för att garantera likvärdighet och kvalitet. Det tyder på att Moderaterna har börjat se välfärden i ett nytt ljus som ligger nära den socialdemokratiska linjen och synen. Moderaternas interna arbetsgrupper som jobbar med deras framtida förslag ska redovisa sina slutgiltiga resultat på deras partistämma senare i höst.

Socialdemokraterna arbetar just nu med att leverera deras vallöften i vårpropositionen. Om vi utgår från deras vallöften kommer deras stora utgiftsposter vara 90-dagarsgarantin, utbildningsreform och en höjd A-kassa, även inom infrastrukturområdet och försvarsmakten kan vi räkna med satsningar på.

Vårpropositionen skapar en spänd stämning i riksdagen inför vad som ska hända. Allianspartierna ska presentera sina egna respektive vårpropositioner, även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kommer lägga sina egna förslag på förändringar i budgeten inför 2015.

Decemberöverenskommelsen innebär att den mindre partikonstellationen, i detta fall alliansen, kommer lägga ned sina röster vid voteringen i riksdagen för att de förbundit sig att tillåta en minoritetsregeringsbudget skall passera i riksdagen och det innebär också att inga utbrytningar från budgeten får ske. Därför blir det extra intressant om överskottsmålet förändras under vårpropositionens behandling i kammaren.