Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

CSR: Från salig röra till strategi

Företagens ansvar i samhället är inte givet en gång för alla. Definitioner och synsätt bearbetas, utvecklas och förändras. Tendenser bryts mot varandra. Här gäller det att vara på alerten! På toppen!

Tiden är nu
Mål formuleras med olika tidshorisonter. FNs nya hållbarhetsmål är övergripande och långsiktiga, och det är oklart hur de ska operationaliseras. Om företag gör utfästelser bör de undvika att vara lika luddiga. Effektiva mål ska kunna avkrävas omedelbart ansvar och operationaliseras nu, inte senare. Räkenskapens dag kan komma kanske än tidigare än man tänkt. Se på VW.

Horisont och fokus
Vad man skall göra för att ta sitt ansvar i samhället (inte för samhället!) är upp till varje företag att besluta. Enligt EU:s definition innebär CSR att företag tar ansvar för sin ”påverkan på samhället” och särskilt att ”minska negativa effekter”. Det är en bred horisont, 360 grader runt. Men ingen kan göra allt. Företag måste tillsammans med sina intressenter fokusera på det viktigaste eller där de kan göra en insats: väsentlighetsanalys är ett första steg om ett seriöst CSR engagemang.

Engagemang och efterlevnad
På flera områden och inom olika branscher byggs regelverket ut för att definiera företagens ansvar. Till exempel inom korruptionsbekämpning har vi fått både ny lag och kod på senare år och en certifierbar standard är på ingång. Hållbarhetsrapportering blir från nästa år obligatorisk för många företag, inte bara de största. CSR blir därigenom en fråga om efterlevnad.

Nyttan i att ligga steget före
Men att följa regler kommer inte att räcka. Regelverken kommer alltid att vara steget efter utvecklingen. Reglerna definierar vägar att gå men också kryphål att utnyttja. Ett engagemang måste till. Ansvar måste kompletteras med beredskap: lyhördhet för etiskt utmanande situationer och vilja att bidra till de goda lösningarna. Engagemang måste stödja efterlevnad!

Skriv in sökord