Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Investerarna: Antikorruption är den viktigaste CSR informationen på webben

Investerare som besöker en företagswebbplats vill helst hitta information om hur företaget aktivt arbetar med att motverka mutor och korruption. Antikorruption står därmed högre på investerarnas digitala önskelista än både Code of Conduct och en tydligt beskriven CSR strategi, enligt nya färska resultat från årets KWD Webranking 2013-2014. Helst vill de se konkreta exempel på åtgärder och aktiviteter, såsom internutbildningar eller aktivt deltagande i externa initiativ.

Så hur lyckas då din organisation med en framgångsrik kommunikation kring antikorruption? Nedan ger vi tips på tre steg som hjälper er en bit på vägen.

Steg 1 – Få med alla på banan

Alla måste förstå internt hur och varför ni arbetar med antikorruption, inte minst med tanke på områdets alla gråzoner. De anställda måste själva kritiskt kunna reflektera över sitt och andras beteenden i olika situationer – det minskar risken för snedsteg.

Steg 2 – Utbildning och kontinuerligt stöd

Hänger samman med steg ett. Många företag har en standardutbildning inom antikorruption som samtliga nyanställda genomgår vid ett och samma tillfälle, dvs. när man anländer till organisationen. Det räcker inte. Antikorruptionsarbetet måste förankras internt genom kontinuerlig utbildning och uppföljning. Uppförandekoder i all ära, men se till att de formella dokumenten kompletteras med levande information som uppdateras och anpassas till de anställdas behov. The Say No Toolkit är ett bra exempel på hur antikorruptionsarbetet kan kommuniceras interaktivt i en app. Ett annat bra exempel är dessa videor från FN som företag kan integrera på sin egen webbplats.

Steg 3 – Berätta externt om ert arbete

När ni fått den interna kommunikationen på plats är det dags att berätta för omvärlden vad det är ni gör och kommer att göra framöver. Men intressenterna vill veta mer än att ni arbetar med antikorruptionsfrågan, de vill förstå vad det innebär i praktiken – så ta tillfället i akt och utnyttja de digitala möjligheterna fullt ut! Fundera först över det budskap ni vill nå ut med och fyll sedan olika kanaler med intressant och engagerande innehåll, t.ex. genom att lyfta olika framgångshistorier, konkreta exempel och/eller utmaningar från er egen organisation. Gör de anställda till ambassadörer genom sociala medier, översätt innehåll till lokala språk för olika marknader och engagera omvärlden i ert arbete att skapa positiv förändring.

Om du är nyfiken på resten av CSR-resultaten från årets KWD Webranking så kan du ladda ner den senaste versionen av ”KWD Webranking CSR Spotlight Report” här. Rapporten innehåller en rad andra matnyttiga tips och inspiration kring digital kommunikation av CSR.