Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

3 frågor om antikorruption på webben till Marie Baumgarts, CR-ansvarig på Tele2

För ett tag sedan bjöd vi, tillsammans med vår systerbyrå KW Digital, in till en workshop med fokus på de senaste trenderna inom digital CSR. Utgångspunkten var resultaten från årets KWD Webranking – Europas ledande undersökning av företagswebbplatser som utgår från den information som kapitalmarknaden efterfrågar. Under en givande långlunch diskuterades hur innovativa digitala satsningar kan utveckla, förankra och stärka företags arbete med viktiga förtroendefrågor. Marie Baumgarts var inbjudan som extern gäst och berättade om hur Tele2 använder digitala lösningar som en del av sitt anti-korruptionsarbete.

På vilket sätt använder Tele2 webben för att stödja sitt antikorruptionsarbete idag?

Vår utgångspunkt är att desto mer information vi lägger ut på webben som förklarar hur vi arbetar med utmanande frågor såsom antikorruption – desto mer transparenta är vi, vilket i sin tur leder till att vi på ett tydligt sätt kan sprida vårt budskap om nolltolerans. Alla våra samarbetspartners – både nuvarande och potentiella inför framtiden – ska veta var vi står i frågan. Därför är webben ett viktigt verktyg för oss både i kommunikationen med våra interna och externa intressenter, och behovet av att ställa frågor till oss minskar eftersom svaren redan finns tillgängliga på webben. I kommunikationen med  investerare och olika ratinginstitut är våra ”four-lines-of-defence” en väsentlig del.

Vilken är er viktigaste målgrupp för information om antikorruption på webben?

Vår huvudsakliga målgrupp är finansiella intressenter, främst analytiker och ratinginstitut. Men vi har också ett stort antal sekundära målgrupper såsom NGOs, kunder, aktieägare, medarbetare och potentiella framtida medarbetare.

Vilken är den största utmaningen för er generella CSR-kommunikation på webben?

Att kommunicera även under hektiska perioder, t.ex. Q1. Vår ambition är att webbplatsen ständigt ska vara uppdaterad och inte endast fyllas på en gång om året i samband med t.ex. årsredovisningen. Det är självklart en stor utmaning men något vi tror starkt på!

Se vår presentation från workshopen här.