Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

1 + 1 = 3 med CSR

Samarbeten är ingenting nytt. Sedan lång tid tillbaka har företag inom samma bransch enats kring olika branschinitiativ och standarder. Företag och civilsamhälle har även samarbetat kring gemensamma frågor. På frammarsch är dock gränsöverskridande samarbeten där företag från olika branscher, fackföreningar, civilsamhället och internationella initiativ och nätverk för hållbarhetsfrågor (såsom exempelvis GRI och UN Global Compact) finns med.

Vikten av denna form av samarbeten diskuterade flitigt i våras, både på Sustainability Day och när Sidas nätverk Swedish Leadership for Sustainable Development träffades för att utvärdera arbetet som skett under året som gått. På det sistnämnda vittnade drygt 15 vd:ar gång på gång om vikten av samarbete för att få till en förändring: det finns kraft i samarbeten mellan företag, organisationer och samhälle, som Volvos Groups vd Olof Persson utryckte det.

Helena Helmersson, hållbarhetschef på H&M, pratade om samarbeten som nyckeln för att driva systemförändringar. H&M är visserligen stora, men ensam är inte stark. H&M kan inte ensamt få till den systemförändring som behövs i tillväxtmarknader där de befinner sig. Men genom samarbete med andra kan de inte bara påverka på ett lokalt plan genom att utbilda fabriksanställda om deras rättigheter, utan de kan även påverka minimilöner och facklig samverkan på ett nationellt plan. Ett exempel på ett sådant samarbete är det som H&M har tillsammans med IF Metall, ILO och Sida i Kambodja. Jag tror vi kommer få se många spännande konstellationer av samarbeten framöver. En styrka i dessa samarbeten är att de olika parterna kompletterar varandra och har olika roller; ett plus ett blir då verkligen tre (om inte mer!).

Vilka strategiska samarbeten har ni på ditt företag? Eller vill ni kanske få hjälp med att identifiera möjliga samarbeten och partnerskap med aktörer från andra branscher och arenor? Ja, då är du såklart varmt välkommen att höra av dig till oss!